Miljö

Träden får sin energi och växtkraft från sol, vatten och näringsämnen. Och är däför en naturlig del av kretsloppet.

Dessutom hjälper skogen till att, genom att absorbera koldioxid, reducera växthuseffekten. Produkter genererade från det hållbara svenska skogsbruket passar därför bra in i det moderna miljömedvetna samhället. Dessa varor är återvinningsbara och lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck.

På Karl Segerström AB producerar vi just sådana klimatsmarta varor. Bland annat kan vi erbjuda PEFC certifierade trävaror. Här nedan finns en nedladdningsbar kopia av vår PEFC-licens.

PEFC-licens
Generic placeholder image